Primary Navigation:
Deutsche Bank Search

Nieuws
May 11, 2016
Nieuwe enveloppen voor rekeningoverzichten en facturen

Na een lange en grondige voorbereiding is Deutsche Bank in Nederland voor een aantal van haar producten overgestapt naar de printservice in Duitsland: dbPrint. Sinds begin april worden via deze printservice facturen aan klanten verstuurd, inmiddels zijn ook rekeningoverzichten daaraan toegevoegd. meer

April 19, 2016
Deutsche Bank sluit zich aan bij de derivatencommissie

Deutsche Bank sluit zich aan bij de onafhankelijke derivatencommissie. Deutsche Bank heeft hiertoe besloten nu uit gesprekken met de AFM is gebleken dat deelname geen beletsel is om haar eigen plan van aanpak verder uit te voeren. meer

March 23, 2016
Herstelplan rentederivaten Deutsche Bank

Deutsche Bank is eind 2014 begonnen met een plan van aanpak met betrekking tot de rentederivaten bij het niet-professionele MKB. We willen u graag informeren wat wij voor onze klanten doen. meer

March 16, 2016
Kees Hoving benoemd tot Chief Country Officer van Deutsche Bank in Nederland

Deutsche Bank heeft Kees Hoving met ingang van 1 april 2016 benoemd tot Chief Country Officer in Nederland en tot General Manager van Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. Hoving volgt Maarten van Berckel op, die deze functie de afgelopen zes jaar bekleedde. meer

March 03, 2016
Reactie Deutsche Bank op uniform herstelkader AFM

Deutsche Bank heeft circa 700 niet-professionele MKB klanten met rentederivaten. Omdat dit een relatief beperkte groep is, hebben we al vorig jaar grote stappen kunnen zetten met ons herstel- en compensatieplan. meer


Deutsche Bank in Nederland

Deutsche Bank is in Nederland al bijna 100 jaar succesvol actief op de grootzakelijke en institutionele markt. Het begon in 1919 met de oprichting van Handel-Maatschappij H. Albert de Bary, Michelis & Co. in Amsterdam. Sinds 1998 opereert de bank in Nederland als Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch.

Deutsche Bank biedt de Nederlandse markt Investment Banking, Commercial Banking, Asset Management en Wealth Management. De bank heeft in Nederland ruim 800 medewerkers verdeeld over vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Als grootste internationale bank in Nederland speelt Deutsche Bank een belangrijke rol in het faciliteren van Nederlandse bedrijven bij complexe en grensoverschrijdende financiële vraagstukken.

Deutsche Bank is sterk geworteld in Nederland. De Nederlandse branch is een belangrijke pijler van de Deutsche Bank Groep. Het afgelopen jaar heeft zij haar rol in Nederland opnieuw versterkt met belangrijke transacties voor toonaangevende Nederlandse bedrijven in alle segmenten waarin zij actief is. Het is de uitdrukkelijke strategie van Deutsche Bank om haar aanwezigheid en dienstverlening in Nederland de komende jaren stapsgewijs en systematisch uit te breiden.

Footer Navigation:
Last Update: 26.5.2016
Copyright © 2016 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main